Reden van verwerking

Cees verwerkt bovengenoemde gegevens om contact met u op te kunnen nemen en in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit digitale dienstverlening.

Duur van bewaring

Cees bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens werden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met derden

Cees verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verzamelen van statistieken

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website om zo de werking van de website te kunnen verbeteren en zijn geanonimiseerd. Statistische gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Cees maakt voor het verzamelen van statistieken gebruik van door Google beschikbaar gestelde software. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om rapporten over deze website aan Cees te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Cees heeft hier geen invloed op.

Cees heeft Google geen toestemming verleend om verzamelde statistische gegevens te gebruiken voor andere diensten.

Recht op inzage en aanpassing

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar postbode@ceesrijken.nl. Cees zal zo snel mogelijk, maar binnen vier werkdagen, op uw verzoek reageren.

Mocht u het niet eens zijn met de manier waarop dit verzoek wordt behandeld, dan staat het u vrij om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Cees neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Cees verzamelde gegevens, neem dan contact via postbode@ceesrijken.nl.